Joakim Reinius Linkedin

Linkedin är ett CV-nätverk för professionella i arbetslivet där Joakim Reinius finns. LinkedIn köptes för 216 miljarder kronor av Microsoft och har flera hundra miljoner användare. Flertalet företag väljer idag att lägga ut sina jobbannonser på nätverket eftersom man då kan rikta annonserna lite bättre. 

Joakim Reinius har en otroligt stor kunskapsbank genom sina många unika erfarenheter inom arbetslivet. Allt från försvarsindustrin till landsting till kommun och privata sektorn har gjort att Reinius förstår helheter inom olika typer av företag. LinkedIn visar Joakim Reinius arbetat inom de olika områdena i kronologisk ordning. För att göra sin exponering komplett bör alla uppgifter fyllas i, men vissa betalar även LinkedIn, vilket ägs av Microsoft, för att hamnar högre upp i sökningar. Reinius specialiteter består i att klara av svåra uppgifter både inom personalledning och finna ordning i kaos. Detta har utvecklats under de anställningarna Reinius innehaft de senaste tio åren som IT-chef inom olika organisationer. Reinius har valt ramverket ITIL och att förkovra sig inom detta område eftersom det ramverket är specialanpassat för IT-organisationer, men inkluderar även övriga delar av verksamheten. Detta för att visa att verksamheten behöver vara delaktiga i IT-frågorna och att IT måste vara mer inkluderade i verksamhetsfrågorna.

Där flera chefer ibland kan bli förvaltande visar Joakim Reinius på ett tydligt sätt att man ska framåt tillsammans. I sin nuvarande roll arbetar han med flera nya projekt som uppmärksammas nationellt. Bland annat driver han frågor om mobil täckning och har lyckats samla alla mobiloperatörer för att tillsammans utöka täckningen till medborgarna. Detta för att kunna leverera E-hälsa till alla medborgare, eftersom E-hälsa måste kunna ses som en demokratifråga där alla ska ha samma möjligheter.

Joakim är specialist inom processutveckling och ser helheter istället för enbart sitt egna område, vilket rönt stora framgångar. Att konstant få höga medarbetarbetyg är också någonting som visar att Reinius är en uppskattad ledare som lyssnar och tar till sig vad som sägs av både sina medarbetare och ledning.

Besök gärna LinkedIn-sidan genom att klicka på länken under

Här är länken till Joakim Reinius Linkedin.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Inga kommentarer ännu.

Lämna ett svar